آدرس : تهران، خیابان فرشی مقدم، پارک علم و فن آوری دانشگاه تهران، ساختمان 103 واحد 2

تلفن : 86093172

ایمیل : info@azhineh.ir

azhineh.ir@gmail.com

ams.sale@yahoo.com